சாமி! இது நல்லதில்லீங்க…

சாமி! இது நல்லதில்லீங்க…    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | June 30, 2007, 1:55 pm

‘அட! என்ன அச்சு! அ.. ஆ.. இ.. படிக்கலையா நீ!’ தூங்கி எழுந்தவாறே கேட்டான் கிச்சு! ஏன் அப்படி கேக்கறன்னு கேட்ட அச்சுவிடம், ‘இல்ல நான் தூங்கிக்கிட்டிருந்த போது ‘அஇஉ..யநத…’ ன்னு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி