சாமான் நிக்காலோ, சரோசா!

சாமான் நிக்காலோ, சரோசா!    
ஆக்கம்: bmurali80 | July 25, 2008, 12:42 pm

தோஸ்த்து படா தோஸ்த்து -யுவன் இசைக்கும் நட்புக்கான பாடல்கள் காத்திருந்து கேட்கலாம். பாடலின் முதல் இரு வரிகள் புரியவில்லை. அது என்ன “சவுத்…”? கோடான கோடி - மத்திய ஆசிய மற்றும் ஆரபு நாட்டின் இசை கலவை. தீ பிடிக்க தீ பிடிக்க பாடலை நினைவூட்டுகிறது. ஆட்டம் போடக்கூடிய பாடல். ரைனாவின் குரல் வசீகரம். நிமிர்ந்து நில் - ஓய் ஓய் ஓய் நிமிர்ந்து நில், இந்த பாடல் வகையை யுவன் வல்லவன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை