சாதீயமும் சகோதர மனப்பான்மையும்.

சாதீயமும் சகோதர மனப்பான்மையும்.    
ஆக்கம்: ஜெகதீசன் | August 27, 2007, 1:48 pm

ஆயிரக்கணக்கான ஜாதிகளால் நாடே பிளவுப்பட்டு இருக்கும் போது இந்தியாவை ஒரு நாடு என்று அழைக்க முடியாது. ஜாதியும், சகோதர மனப்பான்மையும் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒத்து போகாது. எனவே இரண்டும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்