சாதாக் கூட்டு (புடலங்காய்)

சாதாக் கூட்டு (புடலங்காய்)    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | December 7, 2007, 3:06 pm

முதலில் இந்தச் சாதாரண கூட்டுகளை எழுத வேண்டுமா என்று நினைத்து கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனத்தால் எழுதாமல் இருந்தேன். திடீரென்று எதையுமே விடாமல் எழுதித் தள்ளிவிடவேண்டும் என்று தீவிரம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு