சாதாக் கறி [காதலிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்!]

சாதாக் கறி [காதலிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்!]    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | April 9, 2007, 6:14 pm

கறி/கூட்டு பகுதியில் முதலில் இந்தப் பதிவைத் தான் நான் எழுதியிருக்க வேண்டும். அநேகமாக திருமணத்திற்கு முன்பு(அல்லது சமைக்க ஆரம்பித்ததற்கு முன்பு) நான் சாப்பிட்ட காய்கறிகளை உருளை, கீரை,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு