சாட்சிக்கான நேரம் - த டைம்ஸ் ஆன்லைன்

சாட்சிக்கான நேரம் - த டைம்ஸ் ஆன்லைன்    
ஆக்கம்: நிலவு பாட்டு | June 1, 2009, 7:28 am

தமிழ் மக்களின் இறப்புகள் பற்றி ஐ.நா. செயலாளர் நாயகம் வெளியே கூற வேண்டும்ஐ.நா.செயலாளர் நாயகம், பான் கி முன், கடந்த கிழமை சிறிலங்காவுக்கு விஜயம் செய்திருந்தார். தனது அதிகாரிகள் ஊடாக குறைந்தது 20,000 பொதுமக்கள் சிறிலங்கா இராணுவத்தின் தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகிக் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் என்பது அவருக்கு தெரிந்திருந்தது. திரு. பான் இந்த எண்ணிக்கையை ஒருவருக்கும் ஒரு போதும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »