சரிநிகர்

சரிநிகர்    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | April 7, 2007, 8:14 pm

சரிநிகரின் மீள்வருகை குறித்து ஒரு குறிப்பெழுத நினைத்து பலநாள் தள்ளிப்போய்விட்டது. சற்றுமுன் சோமிதரனுடன் தொலைபேசிய பிறகு எழுதிவிடலாம் என்று முடிவெடுத்தேன்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »