சம் சம் (chum chum)

சம் சம் (chum chum)    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | January 23, 2007, 1:31 am

இன்று பஞ்சமி திதி. இதை வங்காளிகள் வசந்த பஞ்சமி அல்லது ஸ்ரீபஞ்சமி என்று சொல்லி, சரஸ்வதிக்கு பூஜை செய்கிறார்கள். எங்கள் வளாகத்தில் எல்லா வங்காளிகளும் பேசிவைத்துக் கொண்டு ஒரே இடத்தில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: