சனீஸ்வரன் படித்த பள்ளிக்கூடம்

சனீஸ்வரன் படித்த பள்ளிக்கூடம்    
ஆக்கம்: SP.VR. SUBBIAH | April 10, 2008, 12:55 pm

=====================================================ஜோதிடக் கட்டுரைகள் - பகுதி 1உட்தலைப்பு: சனீஸ்வரன் படித்த பள்ளிக்கூடம்!கிரகங்களில் ‘சனி'க்கு மட்டும்தான் ஈஸ்வரன் என்கிற பட்டம் உண்டு. சூரியன் உட்படமற்ற எந்தக் கிரகத்திற்கும் அந்தப் பெருமை இல்லை!நமது கர்மங்களை - காரியங்களை - செயல்பாடுகளை - activitiesகளை நடத்துபவன்அவன்தான்.கண்டிக்க வேண்டிய இடத்தில் கண்டிப்பான்.தண்டிக்க வேண்டிய இடத்தில் தண்டிப்பான்.தட்ட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை