சந்நிதி தேர்

சந்நிதி தேர்    
ஆக்கம்: பகீ | August 27, 2007, 9:27 am

இண்டைக்கு சந்நிதி தேர். றோட்டெல்லாம் ஒரே தண்ணீர் பந்தல்களும் சந்நிதி போட் போட்ட பஸ்களும். எனக்கு போக விருப்பம்தான் இருந்தாலும் நேரமில்லை. இண்டைக்கு அலுவலக விசயமா நெல்லியடி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் சித்திரம்