சந்தோஷ சுப்பிரமணியம்!

சந்தோஷ சுப்பிரமணியம்!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | April 17, 2008, 5:09 am

சிறுவயதில் உங்கள் Individualityஐ காட்ட முடியாமல் அவஸ்தைப் பட்டிருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கு ‘டாண்டெக்ஸ்' உள்ளாடை பிடிக்கும். ஆனால் உங்கள் அப்பா ‘விஐபி' தான் வாங்கி கொடுப்பாரா? குடும்பத்துக்குள்ளேயே கூட்டுப்புழுவாக வாழ்ந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? - 3 கேள்விக்கும் “யெஸ்” என்ற பதில் சொல்வீர்களேயானால் உங்களுக்கான உளவியல்ரீதியான பிரச்சினைகளை பேசும் படம் தான் சந்தோஷ்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்