சந்திரனில் காயலான் கடை - 3

சந்திரனில் காயலான் கடை - 3    
ஆக்கம்: badri | January 27, 2009, 4:18 am

பாகம் 1 | பாகம் 2 குரங்குகள் கள் அருந்துவது பற்றிய அற்புதமான கதையை முந்தைய பதிவில் படித்திருப்பீர்கள். அணுக்களில் உள்ள எலெக்ட்ரான்கள் கிட்டத்தட்ட இப்படித்தான் நடந்துகொள்கின்றன. என்ன, மேலும் சில குழப்பங்கள் உண்டு. ஹைட்ரஜனுக்கு அடுத்து வரும் பிற தனிமங்களின் அணுக்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எலெக்ட்ரான்கள் உள்ளன. அவை வெவ்வேறு சுற்றுகளில் உள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்