சத்தம் போடாதே - இசை வெளியீட்டு விழா

சத்தம் போடாதே - இசை வெளியீட்டு விழா    
ஆக்கம்: சுரேஷ் கண்ணன் | June 22, 2007, 9:27 am

வழக்கமாக இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனத்தையெல்லாம் நான் செய்வதில்லை. அதாவது போட்டிகளுக்கு SMS அனுப்புவது. "நீங்கள் சிறுநீர் கழிக்க எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு?... ஆப்ஷன் A, 2...தொடர்ந்து படிக்கவும் »