சண்டை போடு, அல்லது சரணடை!

சண்டை போடு, அல்லது சரணடை!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | June 14, 2007, 7:15 pm

சில தேதிகளின் நிச்சயத்துக்கு கூகிளைத் தோண்டியபோது விக்கிபீடியாவில் இந்தப் புரட்சியைப் பற்றிக் கிடைத்த தகவல்கள் இவை. சுருக்கமாய்த் தருகிறேன்.இங்கிலாந்துப் பிரதமரிடம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு