சச்சின்…

சச்சின்…    
ஆக்கம்: சேவியர் | April 24, 2007, 5:42 pm

உன் பெயரை உச்சரிக்கும் போதெல்லாம் எனக்குள் ஒரு ஆச்சரியம் மெல்ல...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை