சங்க காலத்து நவிரமலைப் படங்கள்

சங்க காலத்து நவிரமலைப் படங்கள்    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | April 11, 2008, 1:20 am

நவிரமலை உச்சியில் போகர் சிலைஅம்மையின் சிலைமலைச்செலவில் ஈடுப்பட்ட குழு(மலையுச்சி)காரியுண்டிக் கடவுள்ஆபத்தான பாதையில் ஏறிவரும் என் மாணவர் கா.இரமேசு(குறவரும் மருளும் குன்றம்)நவிரமலையைக் கண்ட் மகிழ்ச்சியில் நான்(மலையுச்சி)கோயில் முகப்புமலைப்பாதைமலையின் நடுவிடத்தில் ஓய்வெடுக்கும் மண்டபம்.நவிரமலை( NAVIRAMALAI ) என்று சங்க காலத்திலும்(மலைபடுகடாம்) பர்வதமலை என இன்றும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்