கோணங்கள்

கோணங்கள்    
ஆக்கம்: இலக்குவண் | February 14, 2008, 3:21 am

அவளைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன்அவள் என் பார்வையைக்கவனித்துதன் ஆடைகளை சரி செய்துகொண்டாள்உண்மையில் அவளுக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை