கோடுகளின் இசை

கோடுகளின் இசை    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | February 15, 2008, 10:56 am

வெள்ளைத் தாளைப்பருகுவதுபோல் பூனைபிரியம் கூடிபூனையிடம் கேட்டேன்உன்னை வரைந்தவரைப்பார்க்க வேண்டும்சின்ன சத்தங்கள் செய்தபடிஅழைத்துப்போய்வரைந்தவரைக் காட்டியதுசூரியன் இறங்கியஒளிவெளியில்அமர்ந்திருந்தார்கண்கள் புன்னகைக்கவரைவதைப் பார்க்கச் சொன்னார்பியானோவும் ஏழைச்சிறுவனும்பார்த்தபடியேமெல்ல இமைமூடகேட்டதுகோடுகளின் இசைகண்டெடுத்தகுழந்தை மனநிலையில்கண்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை