கொழும்பை விட்டு தமிழர்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றனர்

கொழும்பை விட்டு தமிழர்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றனர்    
ஆக்கம்: தமிழ்பித்தன் | June 8, 2007, 12:30 pm

1983 ம் ஆண்டு இனக்கலவரத்தை காரணம்காட்டி பல தமிழர்கள் அக்காலத்தில் வடக்கு கிழக்குக்கு விரட்டி அடிக்கப்பட்டனர் (((அப்போது வேளியேறியதில் எங்கள் குடும்பமும் அடங்கும்)) அக்காலத்தில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்