கொல்கத்தா துர்கா பூஜா - 1

கொல்கத்தா துர்கா பூஜா - 1    
ஆக்கம்: யாத்திரீகன் | October 5, 2006, 8:36 pm

துர்காபூஜையின் போது பல இடங்களின் பன்டல்கள் என்கின்ற பெயரில் பந்தல்கள் அமைத்து அதில் அசுரனை வதைக்கும் துர்கையின் சிலையோடு, இலக்குமி, சரஸ்வதி, பிள்ளையார் மற்றும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் பயணம்