கொத்து பரோட்டா. இல்லை இல்லை கொத்து சப்பாத்தி செய்வது எப்படி