கைவிடப்பட்ட ஆன்மா

கைவிடப்பட்ட ஆன்மா    
ஆக்கம்: ஃபஹீமாஜஹான் | March 27, 2010, 5:41 pm

ஏதுமற்ற வெளியொன்றிலிருந்துபுறப்பட்ட ஒரு புயல்அவனைச் சூழ வீசுகிறதுஅதன் உக்கிரங்களுக்கு அஞ்சிஎல்லா வாசல்களையும் மூடிக்கொள்கிறான்செல்லமாய் வளர்த்தஆட்டுக்குட்டியொன்றைஎந்தப் பாதுகாப்புமற்றபுல்வெளியொன்றில்கைவிட்டு வந்துள்ளான்நாளை கைவிடப்பட்டவர்களின் துயரங்களோடுஅந்தப் புல்வெளியில்மேய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடும்தனித்துப் போய்துடிதுடித்துச் செத்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை