கைப்பேசியில் கூகிள் Calender

கைப்பேசியில் கூகிள் Calender    
ஆக்கம்: பகீ | May 25, 2007, 8:42 am

கூகிள் calender பல சிறப்பான பயன்பாடுகளை உடையது. இதில் இருந்த ஒரு குறைபாடு எமது நிகழ்வுகளை பார்க்க ஒவ்வொரு முறையும் கணனியின் முன் இருக்க வேண்டி இருந்தமை ஆகும். பின்னர் இதனை இலகு படுத்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி