கே.எஸ் பாலச்சந்திரனின் நாவல்! வடலி வெளியீடு

கே.எஸ் பாலச்சந்திரனின் நாவல்! வடலி வெளியீடு    
ஆக்கம்: சயந்தன் | August 5, 2009, 8:31 pm

இலங்கையின் ஆரம்பகால வானொலி தொலைக்காட்சி கலைஞரான கே. எஸ் பாலச்சந்திரன் அவர்களின் கரையைத்தேடும் கட்டுமரங்கள் நாவல் வடலி வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது. ஈழத்தின் வடபகுதிக் கடலோரக்கிராமங்களின் கதைகளைப்பேசும் இந் நாவல் என்னளவில் ஒரு விதத்தில் வேறுபட்டு நிற்கிறது. எனது தலைமுறைக்குத் தெரிந்த கடல் தனியே உப்பும் நீரும் நிறைந்ததல்ல. அது குண்டுகளையும் ரத்தங்களையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »