கேள்விகள்

கேள்விகள்    
ஆக்கம்: லக்ஷ்மி | August 10, 2007, 5:04 pm

ஓவ்வொரு முறையும் எதையோ சொல்ல எண்ணி ஆரம்பிக்கிறோம்.எதையெதையோ பேசித் தீர்க்கிறோம்.எதையுமே புரிந்து கொள்ளாது பேச்சு முடிகிறது.என்னிடம் பதிலில்லாத கேள்விகளாய் தொகுத்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை