கேரளா - கடவுளின் செல்ல பிரதேசம் - பயணம்

கேரளா - கடவுளின் செல்ல பிரதேசம் - பயணம்    
ஆக்கம்: vizhiyan | February 11, 2008, 9:08 am

கேரளா - கடவுளின் செல்ல பிரதேசம் “தோழா, பெங்களூர் சென்றுவிடலாம்.சனி ஞாயிறு அங்கே கழிக்கலாம். கேரளா செல்ல வேண்டுமா?” என்றான் ஹரி (சக ஊழியன்) .”இல்லை நிச்சயம் நாம் செல்கிறோம்” என்பது எனது திடமான பதில். இதுவே ரம்மியமான இரண்டு நாட்களுக்கு வழிவகுத்தது. நானும் ஹரியும் மூவட்டுப்புழா செல்லும் பேருந்தில் அமர்ந்திருக்கிறோம். சேலத்தில் இருந்து மூவட்டுப்புழா செல்ல ஏழு மணி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம் அனுபவம்