கே ஆர் எஸ். மன்னிக்கவும்!

கே ஆர் எஸ். மன்னிக்கவும்!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | March 19, 2008, 7:09 am

.// இறைவன் என்று தாங்கள் யாரை கொள்கிறீர்களோ அவன் மீதான உங்கள் "அன்பை" பதியுங்கள். அதுவே ஆன்மீகம்.//ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் திருவார்த்தையாகச் சொல்லி இருக்கிறார் அரை ப்ளேடு. நன்றிகள் பல. ஈயத்தைப் பார்த்து இளிச்சதாம் பித்தளை என்பார்கள். இங்கே இரண்டுமே நானாக இருக்க என்னத்தைச் சொல்லுவது? குமரன் சங்கிலிப் பதிவுக்கு அழைத்து விட்டார். ஆனால் எனக்குத் தகுதி இருக்கா? இல்லை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்