கூர்க்காவின் பகல்

கூர்க்காவின் பகல்    
ஆக்கம்: (author unknown) | December 14, 2008, 2:24 pm

விழித்துக் கொண்டிருந்த எத்தனையோ பின்னிரவுகளில் அந்த நடைச்சப்தத்தை கேட்டிருக்கிறேன். யாருமற்ற தெருவில் தனியே விசில் அடித்தபடியே சைக்கிளை உருட்டிக் கொண்டு செல்லும் நாற்பது வயதை கடந்த கூர்க்காவை பார்க்கும் போது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்