கூரத்தாழ்வானின் குரு பரம்பரை - 3 (நாதமுனிகள்)

கூரத்தாழ்வானின் குரு பரம்பரை - 3 (நாதமுனிகள்)    
ஆக்கம்: குமரன் (Kumaran) | June 17, 2009, 2:38 am

ஆசார்ய பரம்பரையில் திருமகள் கேள்வன், திருமகள், சேனைமுதலியாராகிய விஷ்வக்சேனர், நம்மாழ்வார் என்ற நான்கு ஆசாரியர்களின் வாழித் திருநாமங்களை சென்ற இரு இடுகைகளிலும் பார்த்தோம். முதல் மூவர் விண்ணுலகத்தவர். நான்காவது ஆசாரியரான நம்மாழ்வார் இறைவனால் மயர்வற மதிநலம் அருளப்பெற்றவர் - அதனால் உள்ளதை உள்ளபடி உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் அறிந்து வேதங்கள் சொல்லாதவற்றையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்