கூந்தல் காலம்

கூந்தல் காலம்    
ஆக்கம்: சேவியர் | April 11, 2007, 10:14 am

அடடா… அவள் மிகவும் அழகி, கூந்தல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை