கூண்டிலிருந்து...

கூண்டிலிருந்து...    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | June 18, 2008, 2:52 pm

தொழில் மாற்றஉத்தேசித்துகூண்டைத் திறந்துபோகச் சொல்கிறான்ஜோஸ்யக்காரன்அவன் காலைசுற்றி சுற்றி வருகிறதுசுதந்திரம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை