கூட்டுக் குடும்பம் எனும் சுவர்க்கம்

கூட்டுக் குடும்பம் எனும் சுவர்க்கம்    
ஆக்கம்: சேவியர் | August 7, 2008, 5:13 am

  குடும்ப உறவுகள் நாளுக்கு நாள் சிதைந்து வரும் சூழல் இது. கூட்டுக் குடும்பம் என்றால் என்ன என கேட்கக் கூடிய நிலைக்குத் தள்ளி விட்டது இன்றைய வாழ்க்கை முறை. இத்தகைய சூழலில் வியக்க வைக்கும் விதமாக ஒரே குடும்பத்திலுள்ள 80 பேர் ஒன்றாகக் கூடி இன்பமாகப் பொழுதைச் செலவிட்ட உன்னதமான அனுபவம் இங்கிலாந்தில் நடந்திருக்கிறது. இங்கிலாந்திலுள்ள டிவான் என்னுமிடத்தில் இங்கிலாந்து,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை சமூகம்