கூட்டாஞ் சோறு

கூட்டாஞ் சோறு    
ஆக்கம்: குசும்பன் | June 28, 2007, 10:42 am

அன்று பள்ளி விடுமுறை நான் எனது நண்பர்கள் எல்லாம் எங்க ஊரில் இருக்கும் இடைநிலை பள்ளி கட்டிடத்தில் கூடுவது வழக்கம், அந்த பள்ளி ரொம்ப சின்னதாக சுற்றிலும் மரத்துடன் இருக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்