கூடாரை வெல்லும் சீர்க் கோவிந்தன்!

கூடாரை வெல்லும் சீர்க் கோவிந்தன்!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | January 11, 2008, 12:34 pm

முதன் முதல் நோன்பு ஆரம்பிக்கும் போது "மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளில்" ஆரம்பிக்கும் கோதை நாச்சியார், பின்னர் 2-வது பாடலில் இந்த வையத்தில் எல்லாம் வாழ்வோர்களை அழைத்து, நோன்பைப் பற்றியும் அதற்கான விதிமுறைகளையும் கூறுகிறாள். அதற்கான அழகான தமிழ் வார்த்தை "செய்யும் கிரிசைகள்" என்று குறிப்பிட்டு விட்டுப் பின் நோன்பு நூற்குங்காலையில் தாங்கள் மேற்கொள்ளப் போகும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்