கூகுல் தந்த விடுதலை.

கூகுல் தந்த விடுதலை.    
ஆக்கம்: cybersimman | April 16, 2009, 6:47 am

கூகுலின் ஸ்டிரிட்வியூ சேவை சர்ச்சைக்குரியதாக இருந்தால் என்ன, அதற்கு எதிர்ப்பு வலுத்து வந்தால் என்ன, விட்டை விட்டு வெளியே வருவதற்கே அஞ்சி நடுங்கிக்கொண்டிருந்த பெண்மணிக்கு அது விடுதலை வாங்கி தந்திருக்கிறது தெரியுமா? பிரிட்டனைச்சேர்ந்த சியூ கர்ட்டிஸ் என்னும் 40 வயது பெண்மணி கூகுல் ஸ்டிரிட்வியூ சேவையால் கவரப்பட்டு தனது வீட்டைவிட்டு வெளியே வந்திருக்கிறார். அவர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்