கூகிள் Spreadsheets புதிய வசதிகள்

கூகிள் Spreadsheets புதிய வசதிகள்    
ஆக்கம்: பகீ | February 18, 2007, 8:32 am

கூகிள் தனது Spreadsheet இல் ஒவ்வொரு கோப்பிற்கும் நேரவலயத்தையும்(Timezone), Local settings இனையும் மாற்றுவதற்கு இப்போது வசதிகளை செய்துள்ளது. ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி