கூகிள் விளம்பரம் அச்சில்.

கூகிள் விளம்பரம் அச்சில்.    
ஆக்கம்: பகீ | May 9, 2007, 4:41 pm

கூகிள் தனது Adword உடன் Google Print இனை ஒன்று சேர்த்திருக்கின்றது. இதன்மூலம் இலகுவாக செய்தித்தாள்களில் கூகிள் ஊடாக விளம்பரம் செய்ய முடியும். விளம்பரப்படுத்துபவர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்