குவாம் ஆந்தனி அப்பையா(Kwame Anthony Appiah)

குவாம் ஆந்தனி அப்பையா(Kwame Anthony Appiah)    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | January 26, 2007, 2:07 am

குவாம் ஆந்தனி அப்பையா(Kwame Anthony Appiah). இந்தப் பெயரைக் கேட்டதும் என்னை ஈர்த்தது அவருடைய குடும்பப் பெயரான ‘அப்பையா’தான். அதைப்பற்றி கூகுளில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: