குழந்தைகள் எதிர்காலம் - நூல் அறிமுகம்

குழந்தைகள் எதிர்காலம் - நூல் அறிமுகம்    
ஆக்கம்: vizhiyan | February 14, 2009, 5:56 am

குழந்தைகள் எதிர்காலம் ஷ. அமனாஷ்வீலி நூல் அறிமுகம் - கு. செந்தமிழ்ச்செல்வன் ஒரு புத்தகம் வாசித்ததும், என்ன விளைவுகளை வாசகரிடம் உருவாக்குகிறதோ, என்ன செயல்பாட்டிற்கு தூண்டி விடுகிறதோ. அவைகளே அப்புத்தகத்தின் மதிப்பீடாக மாறிவிடுகிறது. அந்த வகையில், ‘குழந்தைகள் எதிர்காலம்’ புத்தகம் வாசித்தவுடன், குழந்தைகளை என் முன்பே புதிய இசை வெள்ளமாக மாற்றியது. எங்கள் குடும்பத்தோடு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »