குளோபல் வார்மிங்...பசுமை இல்ல விளைவு..ஓசோன் குடையில் ஓட்டை

குளோபல் வார்மிங்...பசுமை இல்ல விளைவு..ஓசோன் குடையில் ஓட்டை    
ஆக்கம்: கண்மணி | June 7, 2007, 5:13 pm

நண்பர் மாயன் உலகத்துக்குப் பால் ஊத்திடாதீங்கன்னு ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார்.கொஞ்சம் சீரியஸாவும் கொஞ்சம் விளையாட்டாகவும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »