குறுக்குக் கணக்குச் சூத்திரம் - Piracy (கடற்கொள்ளை) - பகற்கொள்ளையருடன் இரு சந்திப்புகள்

குறுக்குக் கணக்குச் சூத்திரம் - Piracy (கடற்கொள்ளை) - பகற்கொள்ளையருடன்...    
ஆக்கம்: வளர்மதி | June 21, 2009, 3:09 pm

கணக்குல நான் கொஞ்சம் வீக் என்று முந்தைய ஒரு பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தேன்.எந்த அளவுக்கு ‘வீக்' என்பதையும் சொல்லிவிடுகிறேன்.1 2 3 4 5 6 7 8 9அதற்கப்புறம் எண்ணச் சொன்னால் குண்டக்க மண்டக்கதான்."சார் 0 - க்குத்தான் மதிப்பே இல்லைன்னு சொல்றீங்களே; அப்புறம் அதச்சேத்து இன்னொரு நம்பர் சொல்லச் சொல்றீங்களே" என்று முரண்டு பிடிக்க ஆரம்பித்துவிடுவேன்.பொய் சொல்கிறேன் என்று தெரியும். ஆனால்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை அரசியல்