குரு, திரு, Ethical Business

குரு, திரு, Ethical Business    
ஆக்கம்: bseshadri@gmail.com (Badri Seshadri) | February 5, 2007, 4:48 am

குரு படம் பார்த்தேன். அபத்தமாக எடுக்கப்பட்ட படம். கதையும் இல்லை. திரைக்கதையும் மோசம். ஆடிக்கு ஒன்று, அமாவாசைக்கு ஒன்று என்று சினிமா எடுக்கும் மணிரத்னம், ஒட்டுமொத்தமாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்

குரு, திரு, Ethical Business    
ஆக்கம்: Badri | February 5, 2007, 4:48 am

குரு படம் பார்த்தேன். அபத்தமாக எடுக்கப்பட்ட படம். கதையும் இல்லை. திரைக்கதையும் மோசம். ஆடிக்கு ஒன்று, அமாவாசைக்கு ஒன்று என்று சினிமா எடுக்கும் மணிரத்னம், ஒட்டுமொத்தமாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்