கும்மியடி! தமிழ்நாடு முழுதும் குலுங்கிடக் கும்மியடி!

கும்மியடி! தமிழ்நாடு முழுதும் குலுங்கிடக் கும்மியடி!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | March 7, 2008, 7:31 am

"பெண்கள் விடுதலை பெற்ற மகிழ்ச்சிகள்பேசிக்களிப்போடு நாம் பாடக்கண்களிலே ஒளி போலே உயிரில்கலந்தொளிர் தெய்வம் நற் காப்போமே! "கும்மியடி! தமிழ் நாடு முழுதும்குலுங்கிடக் கை கொட்டிக் கும்மியடி!நம்மைப் பிடித்த பிசாசுகள் போயினநன்மை கண்டோமென்று கும்மியடி!"பாரதி இந்தப் பாட்டைப் பாடியது எப்போதுனு தெரியலை, இருந்தாலும் பாரதி பாடிய காலத்தில் பெண்கள் சற்று ஒடுக்கி, அடக்கித் தான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பெண்கள்