குண்டர் vs ஒல்லியர்

குண்டர் vs ஒல்லியர்    
ஆக்கம்: சேவியர் | August 1, 2007, 7:50 pm

குண்டாய் இருப்பவர்களை ஒல்லியாய் இருப்பவர்கள் வெறுப்புடன் பார்க்கிறார்கள் என்னும் வித்தியாசமான ஆராய்ச்சி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம் நலவாழ்வு