குட்டி நாய் - VODOFONE லேட்டஸ்ட் விளம்பரமும் சர்ச்சையும்