குசேலன் - விமர்சனம் அல்ல திரை விமர்சனம்

குசேலன் - விமர்சனம் அல்ல திரை விமர்சனம்    
ஆக்கம்: கிரி | August 4, 2008, 1:15 am

நான் குசேலன் வியாழக்கிழமையே பார்த்து விட்டேன். விமர்சனம் எழுதலாம் என்று பார்த்தால், அதற்குள் ரஜினி வாயை கொடுத்து புண்ணாக்கி கொண்டார். அதனால் கோபம் அடைந்து அனைவரும் தாறு மாறாக விமர்சனம் செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் (ரஜினியையும் படத்தையும்), அவர்கள் கோபத்தில் நியாயம் இருந்ததால் அந்த நேரத்தில் விமர்சனம் என்று செய்தால் அதை விமர்சனமாக யாரும் நினைக்க மாட்டார்கள் என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்