குங்ஃபூ பாண்டா

குங்ஃபூ பாண்டா    
ஆக்கம்: bmurali80 | June 8, 2008, 2:48 pm

  ஆறு மாதங்களுக்கு முன் விளம்பரம் பார்த்தேன். நண்பர்கள் ‘Don’t Mess with Zohan’ போகலாம் என்றனர். ஆடம் சாண்டலர் படம் டி.வி.டியில் பார்க்கலாம் என்று இதற்கு இழுத்து சென்றேன். மக்கள் முழு கடுப்புடன் ‘படம் மட்டும் நல்லா இல்ல’ என்ற மிறட்டலுடன் வந்தனர். குங்ஃபூ பாண்டா ஒரு கார்டூண் கதாபாத்திரம். படத்தில் அதன் பெயர் ‘பொ’ (பூ என்பது டிஸ்னியின் அவதாரம், அது வேறு). பொவிற்கு குங்ஃபூ என்றால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்