கி.மு : யோசேப்பு - ஒரு அடிமையின் கதை !

கி.மு : யோசேப்பு - ஒரு அடிமையின் கதை !    
ஆக்கம்: சேவியர் | July 31, 2008, 9:37 am

  யோசேப்பு யாக்கோபின் பிரிய மகன். யாக்கோபிற்கு பல மனைவிகள் மூலம் மொத்தம் பன்னிரண்டு பிள்ளைகள். யோசேப்பும், பென்யமினும் அவருடைய பிரிய மனைவி ராகேலின் பிள்ளைகள். யோசேப்பின் மீது தந்தை யாக்கோபுக்கு அளவு கடந்த பாசம். அவர் யோசேப்பை மிகவும் செல்லமாய்க் கவனித்து வந்தார். அவனு க்காக தனியாக ஒரு அழகிய அங்கியையும் தன் கைப்பட செய்து கொடுத்தார். அதனால் யோசேப்பின் சகோதரர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை