கி.மு : முதல் பாவம்

கி.மு : முதல் பாவம்    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 13, 2008, 7:16 am

( கி. மு - விவிலியக் கதைகள் நூலில் இருந்து)  கடவுள் உலகையும், முதல் மனிதன் ஆதாமையும் படைத்து அவனுக்கு ஒரு துணையையும் அளித்து ஏதேன் என்னும் தோட்டத்தையும் அவர்களுக்காய் அமைத்துக் கொடுத்தார். ஏதேன் தோட்டம் பூமியின் சுவர்க்கமாக இருந்தது. அங்கே அனைத்து விதமான பழமரங்களும் இருந்தன. .தோட்டத்தில் நான்கு ஜீவ நதிகள் ஓடிக் கொண்டிருந்தன. ஆதாமும் அவனுடைய துணைவியும் ஏதேன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்