கி.மு : பாபேல்

கி.மு : பாபேல்    
ஆக்கம்: சேவியர் | April 18, 2008, 12:40 pm

( Photo : Pieter Bruegel the Elder, 1520 – 1569 ) நோவாவும் அவருடைய சந்ததியினரும் உலகில் பரவியிருந்த காலகட்டம் அது. உலகில் எங்கும் நோவாவின் சந்ததியினரைத் தவிர வேறு யாருமே இருந்திருக்கவில்லை. ஏனென்றால் கடவுள் நோவாவின் குடும்பத்தினரைத் தவிர மற்ற அனைவரையும் தண்ணீரினால் அழித்திருந்தார். எங்கும் ஒரே ஒரு சந்ததி இருந்ததனால் அவர்கள் பேசும் மொழியும் ஒன்றாகவே இருந்தது. உலகில் அப்போது வேறு மொழிகளே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்